Partners

City of Novi Sad

http://www.novisad.rs

Turistička organizacija grada Novi Sad

http://novisad.travel/

Turistička organizacija Vojvodine

http://vojvodinaonline.com/

Kompas Novi Sad

http://kompas.co.rs/